OORSPRONG

De conductieve pedagogie van Petö ziet het daglicht in Hongarije in de jaren '40. De voornaamste bekommernis van Dr. Petö en zijn opvolgers is het dynamiseren van de ontwikkeling van kinderen met een motorische handicap ten gevolge van een cerebrale parese, met de bedoeling dat ze zelf de deur openen naar grotere autonomie en integratie. Hij introduceert de rol van "Conductor", als hoeksteen van zijn gespecialiseerd educatiesysteem.

GROOT WORDEN ZOALS ANDERE KINDEREN … MAAR LANGS EEN ANDERE WEG

 • De conductieve pedagogie nodigt het kind uit zichzelf beter te leren kennen en te begrijpen wat het zelf kan verwezenlijken en op welke manier het de handicap kan overwinnen om zijn doel te bereiken.  Dat gebeurt door strategieën voor te stellen die specifiek inspelen op de handicap (motorische en gerelateerde problemen).
 • Dit heeft maar zin als deze pedagogie gepaard gaat met een conductieve educatie om het kind toe te laten "groot te worden zoals de anderen, maar langs een andere weg" :  het gaat erom de aangeleerde strategieën te integreren in het dagelijks leven van het kind, zowel thuis als op school, overal
  • waar het zinvol is,
  • waar de motivatie om actief te zijn spontaan naar boven komt,
  • waar het zijn sociaal leven opbouwt in interactie met de anderen.

EEN ANDERE BENADERING

Om deze uitdaging aan te gaan is een gespecialiseerde, GEÏNTEGREERDE en dusTRANSDISCIPLINAIRE opvoeding vereist – in Hongarije een vak op zich, beoefend door"Conductoren-Leraars". Bij ons werken we vaak met multidisciplinaire teams, opgeleid in de conductieve pedagogie.

 

DE "CONDUCTOR", HET "CONDUCTIEF" TEAM …

Deze uniforme aanpak wordt ingevuld door een "conductor" of een "conductief" team. De opdracht van deze teams bestaat erin de kinderen respectvol, positief en dynamisch op te voeden en kennis bij te brengen. Dit dient te gebeuren op een coherente manier die motiveert, responsabiliseert en vooral dagdagelijks zinvol blijft. Deze aanpak vermijdt versnippering over meerdere aandachtsgebieden buiten de dagelijkse context, en de demotivatie die hier vaak het gevolg van is.

… EN DE HULPMIDDELEN VAN DE CONDUCTIEVE PEDAGOGIE

Wie opgeleid is in conductieve pedagogie heeft de kennis en kunde om kinderen en volwassenen te motiveren in hun dagelijkse tocht naar grotere autonomie.  Dit omvat onder meer:

 • groepsanimatie om het leerproces en de ontwikkeling naar autonomie en sociaal gedrag te dynamiseren over de loop van de dag;
 • technisch aangepast taalgebruik om het kind te responsabiliseren en zijn leerproces te sturen, zodat het zelf het heft in handen neemt en nuttige strategieën toepast;
 • het uitwerken van coherente programma's op korte en lange termijn om structuur te brengen in het leerproces en de vooruitgang van elk individu en de hele groep;
 • het realiseren van omgevingsvoorwaarden die aansluiten op het dagelijks leven om het kind ertoe te brengen zijn volle potentieel te benutten en dag na dag zijn autonomie te vergroten.