WAAROVER GAAT HET ?

Zolang ze bestaat heeft de BVCP gestreefd naar het opzetten van een netwerk waarin de ervaringen van alle betrokkenen bijdragen tot het dynamiseren van het gedachtengoed en de realisaties van de conductieve pedagogie.

 

  • Voor de teams en hun medewerkers :

 

  1. Professionele uitwisselingen tussen instellingen
  2. Werkbezoeken aan partner-instellingen
  3. Seminaries

 

Hierbij wordt meestal een beroep gedaan op één of meerdere experts om een en ander in een breder kader te plaatsen.

 

 

  • Voor de directies:

 

Een halfjaarlijkse samenkomst om projecten in het kader van conductieve pedagogie in hun instelling te ondersteunen.

 

 

  • Jaarlijkse samenkomst

 

Elk jaar komen alle leden van de BVCP samen op een grote ontmoetingsdag met voordrachten en uitwisseling van ervaringen. Ook de partners van het Regionaal Platform Frankrijk-België nemen hieraan deel (zie “Platform”).

 

NIEUWS UIT HET NETWERK

 

PROJECTEN EN DATUMS OM TE ONTHOUDEN