BVCP – Belgische Vereniging voor Conductieve Pedagogie

Welkom op de website van de Belgische Vereniging voor Conductieve Pedagogie (BVCP)

De conductieve pedagogie (educatie) van A.Petö verkrijgt in ons land en elders meer en meer belangstelling uit professionele hoek alsook van familieleden van personen met een handicap.

 

Reeds meer dan 30 jaar, heeft de conductieve pedagogie zich geworteld en op specifieke en originele wijze aangepast in verschillende contexten, zoals in Engeland, Israël, Oostenrijk, Duitsland, Japan, Hong Kong .... Dit is ook het geval in België (zie "Geschiedenis en Evolutie in België" op deze site) waar de principes van conductieve pedagogie worden toegepast op initiatief van professionals en familieleden (zie "Adressen" en "Netwerk").

Meer en meer merken we dat verschillende concepten uit de conductieve pedagogie het denken voeden en de aanpak verrijken in de behandeling van kinderen met cerebrale parese (Cerebral Palsy) en volwassenen met een hersenletsel.


De Belgische Vereniging voor Conductieve Pedagogie is een VZW (non-profit) die tegemoet wil komen aan Belgische professionals en geïnteresseerde ouders rond drie doelstellingen:

 

1. Verspreiden van de principes van de conductieve pedagogie als een origineel en geloofwaardig alternatief voor de klassieke behandeling voor kinderen met cerebrale parese. 

2. Stimuleren van reflectie op de grondslagen en implicaties van het conductief pedagogisch concept: 

  • In relatie met de vorderingen in wetenschappelijk onderzoek en kennis op verschillende gebieden met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen met cerebrale parese.
  • In relatie tot de verschillende socio-culturele en institutionele contexten.
  • In relatie tot de mogelijkheid en wenselijkheid om een aantal principes uit te breiden en toe te passen op andere pathologieën (meervoudig handicap, Ziekte van Parkinson, autisme,...)


3. Ondersteuning van ervaringen en het bevorderen van de kwaliteit door: 

  • Bevorderen van uitwisseling van ervaringen tussen de verschillende betrokkenen binnen de conductieve pedagogie: professionals, ouders, directeurs van instellingen, artsen ...
  • Het stimuleren van de internationale uitwisselingen.
  • Ondersteunen en deelnemen aan opleidingsprojecten. 

Deze website nodigt u uit om meer kennis op met betrekking tot conductieve pedagogie (educatie) (zie "Pedagogie - Educatie"), met de vereniging BVCP, haar activiteiten en haar leden (zie "Geschiedenis", "Adressen", "Netwerk", "Platform" ). Hiervoor verwijzen we naar andere websites of informatiebronnen in relatie met complementaire doelen van onze vereniging (zie "Training", "Publicaties", "Links"). 
Geniet van uw bezoek .... En voel je vrij om ons te contacteren.